O firmieO firmie

Kancelaria Biegłego Rewidenta Leszek Skawiński w Poznaniu jest podmiotem posiadającym uprawnienia do wydawania opinii o rzetelności sprawozdań finansowych i została wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3170. Podmiot został wpisany do Ewidencji działalności gospodarczej w 1990 r. pod nr 02816/90/S

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z dziedziny finansów i rachunkowości, co stwarza przesłanki wnikliwej weryfikacji sprawozdania finansowego, a co z tym się wiąże pewność prawidłowego sporządzenia bilansu. Naszymi ekspertami są wybitni fachowcy z wieloletnim doświadczeniem w praktyce gospodarczej.